Zajednička pričuva

Što je zajednička pričuva?

Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika nekretnine. Namijenjena je za pokrivanje troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine i za otplaćivanje zajmova koji pokrivaju te troškove. Zajedničkom pričuvom, kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika, upravljaju suvlasnici i upravitelj nekretnine. Iz zajedničke pričuve dozvoljena su isključivo plaćanja koja pokrivaju troškove upravljanja nekretninom. Suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva zajedničke pričuve na žiro-račun nekretnine prema utvrđenom godišnjem, odnosno višegodišnjem programu.

Koliko otprilike iznosi pričuva?

Na ovo je pitanje teško odgovoriti bez osnovnih podataka o nekretnini. Izračun troškova za održavanje nekretnine je kompleksan i potrebno je imati dovoljno podataka o obvezama i stanju zgrade. Dvije su vrste pričuve: minimalna zakonska i ugovorena zajednička pričuva.
Minimalna zakonska zajednička pričuva naplaćuje se samo nekretninama koje su u prinudnoj upravi, odnosno gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju. Minimalna financijska sredstva koja su dužni uplaćivati iznose 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela zgrade godišnje. Vrijednost posebnog dijela zgrade je vrijednost etalonske cijene građenja po 1m2 korisne površine stana. Etalonska cijena građenja 1 m2 korisne površine stana sadrži sve troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu. Ovu vrijednost utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva, a objavljuje se u Narodnim novinama. Etalonska cijena građenja 1997. godine iznosila je 3.400 kn, a 2009. godine (zadnja objavljena vrijednost) iznosila je 5.808 kn. Stoga je najmanja zakonska pričuva 1997. godine iznosila 1,53 kn, a danas je njena vrijednost 2,16 kn. Nažalost zbog nepostojanja sankcija i nadzora nad pridržavanjem ovog minimuma prema suvlasnicima i upravitelju, svjedoci smo da i dalje velik broj zgrada ima visinu pričuve iz 1997. godine kada su i cijene, ako uzmemo za primjer potrošačku košaricu, bile znatno niže nego danas zbog inflacije.

Ukoliko su suvlasnici sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa izabranim upraviteljem, tada oni dogovaraju visinu zajedničke pričuve prema financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju i u godišnji program upravljanja. Ta ugovorena zajednička pričuva ne smije biti niža od najmanje zakonske pričuve.

Koji se radovi financiraju iz zajedničke pričuve?

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju. Primjerice:
- ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije, bravarije, radijatora (i drugih grijaćih tijela) i slično,
- tapetarski radovi,
- premazivanje zidova i stropova ili dimnjaka,
- zamjena pokrova i popravak pročelja, popravak pokrova i ravnog krova,
- zamjena, keramičarski i završni radovi na podnim oblogama, te premazivanje podova,
- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
- redoviti servisi dizala,
- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,
- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prelivnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
- redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,
- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),
- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
- čišćenje kanala za smeće,
- čišćenje septičkih jama,
- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.