Portfolio Category: Upravljanje

Zajednička pričuva

Što je zajednička pričuva? Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika nekretnine. Namijenjena je za pokrivanje troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine i za otplaćivanje zajmova koji pokrivaju te troškove. Zajedničkom pričuvom, kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika, upravljaju suvlasnici i upravitelj nekretnine. Iz zajedničke pričuve dozvoljena su isključivo plaćanja koja pokrivaju…
Read more

Upravitelj nekretnine

Upravitelj nekretnine je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje poslova upravljanja stambenom zgradom. Suvlasnici su dužni odrediti zajedničkog upravitelja. Zajednički upravitelj se bira i mijenja pisanom odlukom većine suvlasnika.
Read more

Predstavnik suvlasnika

Tko je predstavnik suvlasnika? Predstavnik suvlasnika je osoba izabrana pisanom odlukom većine suvlasnika za zastupanje suvlasnika prema upravitelju, tijelima državne uprave i komunalnim poduzećima. Prava, obveze i odgovornosti predstavnika suvlasnika proizlaze iz međuvlasničkog ugovora, a ona su: zaključivanje ugovora u ime ostalih suvlasnika sa izabranim upraviteljem nekretnine, sudjelovanje u izboru izvođača radova, ovjera radnih naloga…
Read more

Međuvlasnički ugovor

Međuvlasnički ugovor je pravni propisnik koji utvrđuje uzajamne odnose suvlasnika vezane za upravljanje i korištenje nekretnine. Ukoliko je međuvlasnički ugovor sklopljen od strane suvlasnika koji zajedno imaju više od polovice suvlasničkih dijelova ili korisne površine zgrade, tada taj međuvlasnički ugovor obvezuje sve suvlasnike nekretnine, sadašnje i buduće (suvlasnike koji su svoje pravo stekli nakon njegovog…
Read more