Upravitelj zgrada

 • Zajednička pričuva

  Zajednička pričuva

  Što je zajednička pričuva? Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika nekretnine. Namijenjena je za pokrivanje troškova održavanja…

  Više

 • Upravitelj nekretnine

  Upravitelj nekretnine

  Upravitelj nekretnine je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje poslova upravljanja stambenom zgradom. Suvlasnici su dužni odrediti zajedničkog upravitelja.…

  Više

 • Predstavnik suvlasnika

  Predstavnik suvlasnika

  Tko je predstavnik suvlasnika? Predstavnik suvlasnika je osoba izabrana pisanom odlukom većine suvlasnika za zastupanje suvlasnika prema upravitelju, tijelima državne…

  Više

 • Međuvlasnički ugovor

  Međuvlasnički ugovor

  Međuvlasnički ugovor je pravni propisnik koji utvrđuje uzajamne odnose suvlasnika vezane za upravljanje i korištenje nekretnine. Ukoliko je međuvlasnički ugovor…

  Više

 • Upravljanje nekretninama

  Upravljanje nekretninama

  Upravljanje nekretninama je kontinuirani radni proces koji održava i poboljšava funkcionalnost i stanje nekretnine i njezinih dijelova i uređaja. Taj…

  Više