O nama

Novo doba upravljanja

 Trgovačko društvo IDEA PROJEKT d.o.o. osnovano je u prosincu 2011. godine te se od tada neprekidno bavi izvođenjem građevinsko – obrtničkih radova.

kao društvo  registrirani i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te upravljanje i održavanje zgradama uvažavajući potrebe kvalitetnog pristupa postaje primarna djelatnost našeg trgovačkog društva.

Temeljem dosadašnjeg iskustva, obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja organizirali smo na način da trgovačko društvo IDEA PROJEKT d.o.o. obavlja poslove upravljanja i održavanja zgrada sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a također imamo organiziranu i mrežu odabranih suradnika (banke, građevinske tvrtke i obrtnici, komunalne tvrtke, osiguravajuće kuće, te ovisno o potrebama za pravne poslove koristimo usluge odabranog odvjetničkog ureda). Pružanje svih navedenih usluga moguće je organizirati putem zaposlenih u našem društvu.

Na ovaj način nastojali smo na najmanju moguću mjeru svesti troškove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata, te svojim klijentima - suvlasnicima koji su nam poklonili svoje povjerenje osigurati brzu, kvalitetnu i prije svega stručnu pomoć.

Odabirom takvog pristupa upravljanju i održavanju posebno je naglašena naša spremnost da svakodobno udovoljimo sve većim potrebama i zahtjevima naših klijenata.

Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i upravitelj, što znači da se suvlasnici brinu za svoje vlasništvo na način da donose odluke o upravljanju i održavanju nekretnine u suvlasništvu, a upraviteljeva dužnost je da izvršava odluke suvlasnika, savjetuje ih i pomaže im u okviru ugovorenih obveza.

Naše aktivnosti

 • 1. Upravitelj zgrada u Puli.
 • 2. Građenje na području Istre.
 • 3. Održavanje zgrada u Puli.

Naša strategija

IDEA PROJEKT d.o.o.

Uspješno je izvela i izvodi brojne poslove gradnje, rekonstrukcije, adaptacije i uređenja najzahtjevnijih objekata. Ozbiljan i stručan pristup poslu, poštivanje ugovorenih rokova i kvaliteta izvedenih radova bitne su odrednice koje nas svrstavaju u poželjne i respektabilne poslovne partnere, neovisno da li se radi o građenju, upravljanju zgradama ili održavanju.

Djelatnost

U okviru registrirane djelatnosti upravljamo stambenim i poslovnim zgradama, organiziramo naplatu pričuve, troškova najma i ostalih naknada vezanih uz korištenje stambenih i poslovnih prostora te nadziremo održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada kao i rukovanje kotlovnicama i ostalim energetskim postrojenjima. Izvodimo građevinsko završne radove na zajedničkim i posebnim dijelovima zgrada, sve sukladno ugovorenim obvezama.

Upravljanje

Poslove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata obavljamo temeljem međuvlasničkog ugovora suvlasnika svakog pojedinog objekta, donesenog u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama, te temeljem ugovora o upravljanju zaključenog između našeg trgovačkog društva i suvlasnika svakog pojedinog objekta.

Razvoj

Razvoj trgovačkog društva IDEA PROJEKT d.o.o. planiran je sa ograničenim brojem ugovorenih objekata u cilju pružanja posebno kvalitetne usluge i stalnog kontakta zaposlenih u društvu sa klijentima - suvlasnicima. Jednostavno želimo da u skladu sa vremenom u kojem živimo korisnici naših usluga osjete razliku u kvaliteti usluge i našu predanost njihovim potrebama

Naši partneri

Pouzdan partner pravo je bogatstvo.

Kroz dugogodišnje iskustvo i rad stekli smo niz kvalitetnih i pouzdanih partnera sa kojima suradnja predstavlja pravo zadovoljstvo.

 • Grad Pula
 • Istarske ceste
 • Energoplan Zagreb
 • Castrum pula 97 d.o.o.
 • Vinum media d.o.o.
 • Allianz osiguranje
 • Croatia osiguranje
 • Velebit osiguranje
 • Općina Fažana
 • Dječji vrtić pula

 

Reference

Naše aktivnosti i realizirani projekti

Odraz dugogodišnjeg iskustva u građevinarstvu, upravljanju i održavanju donosimo u našoj referentnoj listi

 • Sanacija parkirališta, stepeništa i metalne konstrukcije, Dom sportova Pula
 • Strojarski radovi zamjene cirk. pumpi i ventila, dječji vrtić Pula
 • Čišćenje i dezinfekcija ventilacionih kanala, O.Š. Veli Vrh
 • Servisni strojarski radovi na klima komorama, O.Š. Veli Vrh
 • Zamjena rasvjete ureda, Velebit osiguranje
 • Godišnji servis klima uređaja, Velebit osiguranje
 • Adaptacija ulaza, OŠ Kaštanjer
 • Rekonstrukcija rasvjete, OŠ Stoja i OŠ Šijana
 • Adaptacija/uređenja sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi Centra gradskih udruga Rojc u Puli
 • Izrada plinske instalacije za prirodni plin u zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli
 • Izgradnja luksuzne vile sa bazenom, privatni investitor, Krnica
 • Sanacija ravnog krova sportske dvorane, OŠ Veruda
 • Izrada ograde vanjskog sportskog igrališta, OŠ Veruda
 • Ugradanja dizala/vetikalne podizne platforme, OŠ Stoja
 •  Zamjena stolarije i ugradnja klima uređaja, Društveni centar Rojc- Udruga monte Paradiso
 • Zamjena stolarije  i ugradnja klima uređaja, Društveni centar Rojc - Udruga Sanitus
 • Izvedba nove elektroinstalacije poslovnog prostora, Društveni centar Rojc -Udruga Sanitus
 • Sanacija vijenca pročelja – Društveni centar Rojc
 • Grđevinski i elektroinstalaterski radovi na izvedbi javne rasvjete u Puljskoj ulici u Fažani